Επικίνδυνα υλικά

Απαγορεύεται η μεταφορά των παρακάτω υλών και ουσιών, που μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στη δική σας υγεία και ασφάλεια, αλλά και των συνεπιβατών σας Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν: Κάθε είδους εκρηκτικό πολεμοφόδιο ή πυρομαχικό ή μηχανισμό, αέρια και δοχεία αερίων, εύφλεκτα υγρά καύσιμα, κάθε είδους πυροτέχνημα, συσκευές και υλικά χρωματισμού, ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη άνω του 70%, ασετόν, κ.λπ.

Κάθε χημική και τοξική ουσία, όπως: οξέα και αλκάλια, διαβρωτικές ή λευκαντικές ουσίες, σπρέι εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης, ραδιενεργά υλικά, δηλητήρια.

Μολυσματικά ή βιολογικώς επικίνδυνα υλικά, π.χ. μολυσμένο αίμα, βακτηρίδια και ιοί. 

Download our detailed Dangerous Goods Table.pdf 

Download our detailed Prohibited articles list